Powiadom mieszkańców Częstochowy o swojej usłudze,

produkcie, imprezie!
cltv_partnerzy

Niepodważalnym faktem jest, że multimedialna reklama w środkach komunikacji publicznej stanowi skuteczną formę przekazu. Pomaga ona wypełnić czas, przez co jest lubiana przez pasażerów, którzy chętnie koncentrują na niej uwagę.

       Jak to wygląda?

grafika cltv 1(scalowany)1

Duże, 22-calowe monitory, którymi dysponujemy, zlokalizowane są w przedniej części wagonu, co dodatkowo wpływa na skuteczność przekazu. Materiał w CityLifeTv emitowany jest w cyklach 10-cio minutowych i aktualizowany w każdym tygodniu. Emisja spotów reklamowych z częstotliwością co 10 minut wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Pozwala dotrzeć do większości pasażerów w trakcie jednego przejazdu tramwajem oraz wielokrotnie w trakcie jednego tygodnia. Należy pamiętać, że znaczna część pasażerów korzysta z tramwajów regularnie 2 razy dziennie. CityLifeTv to nie tylko reklamy, emitujemy również materiał o charakterze informacyjno-rozrywkowym, który regularnie aktualizujemy i rozbudowujemy.

Nasi Klienci mogą wykorzystać swój dotychczasowy spot lub możemy przygotować spoty na podstawie dostarczonych przez Państwa materiałów: np. logo, fotografię firmy, produktów oraz treść spotu.