Co to jest Webhosting?
WebHosting jest podstawową usługą dającą możliwość opublikowania własnego serwisu WWW w Internecie. Polega ona na udostępnianiu Klientowi fragmentu przestrzeni dyskowej serwera wirtualnego lub dedykowanego dla innych użytkowników. WebHosting oferowany jest najczęściej w formie gotowych pakietów obejmujących dodatkowe usługi takie jak np. dostęp do konta przez FTP, rejestracja własnej domeny czy panel administracyjny.
Co to jest serwer wirtualny?
Serwery wirtualne to zaawansowana technologicznie usługa umożliwiająca obsługę i utrzymanie wielu domen, zarządzanie pocztą, pełną kontrolę nad stronami WWW. Serwery wirtualne mają możliwość udostępniania serwerów WWW/FTP, serwerów pocztowych a także zakładania subdomen. Funkcje te pozwalają świadczyć usługi Webhostingowe. Rolę Serwera wirtualnego może spełniać komputer lub program umożliwiający dostęp do pewnej usługi innym programom bądź komputerom.
Co to jest domena internetowa (adres internetowy)?
W celu ułatwienia komunikowania się z poszczególnymi komputerami, powszechnie używa się nazw zapisanych w postaci kombinacji ciągu liter i cyfr zwanych nazwami domenowymi lub domenami.

Domena internetowa (angielskie Internet domain), jest unikalną, słowną, łatwą do zapamiętania reprezentacją adresu internetowego, pod którym dane usługi tj.: strony WWW, sklepy internetowe, konta e-mail, serwery FTP są dostępne w Sieci. Domena może składać się maksymalnie z 64 znaków, tj. z dowolnych liter, cyfr oraz znaków: myślnik „-„, bądź pokreślenie „_”, przy czym ani myślnik, ani podkreślenie nie może być pierwszym znakiem domeny. Pełna nazwa domeny składa się z ciągu nazw oddzielonych kropkami. Poszczególne poziomy domeny kończy znak ,, . ,, kropki umieszczony po ich prawej stronie. Pierwsza z prawej nazwa domeny, która nie jest zakończona kropką, jest nazywana domeną najwyższego poziomu.

Domeny najwyższego poziomu, zwane krajowymi lub narodowymi, składają się z dwóch liter jednoznacznie identyfikujących kraj, do którego są przypisane np.:

– us – Stany Zjednoczone,
– uk – Wielka Brytania,
– de – Niemcy,
– ru – Rosja,
– fr – Francja itd..

W przypadku Polski jest to nazwa domeny – .pl

Oprócz domen krajowych w domenie najwyższego poziomu istnieje piętnaście domen podstawowych (ang. generic) – globalnych, które nie są kojarzone terytorialnie z nazwą żadnego państwa:

– .com świadczą o komercyjnym charakterze działalności i najczęściej występują w przypadku firm zagranicznych
– .org wskazują na organizacje typu non-profit,
– .net wiążą się z branżą komputerową lub providerską.
– .edu są zarezerwowane dla uczelni i ośrodków naukowych.
– .info oznaczające portale informacyjne
– .biz czyli portale biznesowe.
– .mil organizacje militarne,
– .int organizacje międzynarodowe,
– .gov przedstawicielstwa rządowe
– oraz końcówki: .name, .pro, .museum, .coop, .aero.
– Wprowadzone zostały do użycia również końcówki .ws pochodzące od angielskiego słowa website
Nazwy domen najczęściej dobierane są w ten sposób, aby zawierały nazwę firmy bądź instytucji lub przynajmniej kojarzyły się z rodzajem ich działalności. Twoja firma może mieć następujący adres: www.firma.com.pl, www.firma.pl. Istnieje również możliwość rejestracji domen regionalnych, np. www.firma.czestochowa.pl, lub domen międzynarodowych np: www.firma.com (rejestracja za pośrednictwem Internet Plus).

Ważne jest, aby nazwa domenowa nie była długa, tak aby łatwiej było ją zapamiętać Waszym potencjalnym Klientom. Przy rejestracji domeny warto pamiętać o zasadzie pierwszeństwa – im później rejestrowana jest domena, tym trudniej wybrać ciekawą i krótką nazwę.

Co to jest subdomena?
Subdomena jest integralną częścią posiadanej domeny internetowej. Posiadając domenę www.firma.pl, można utworzyć dla niej wiele subdomen w formacie np: www.nazwa.firma.pl i dla każdej z nich przypisać niezależną zawartość (stronę WWW, konta e-mail etc.)

Przykładowo posiadając domenę: www.firma.pl można utworzyć dział serwisu i nazwać: www.serwis.firma.pl, zamiast standardowego adresu: www.firma.pl/serwis

Internet Plus oferuje Państwu pomoc w wyborze i rejestracji bardzo atrakcyjnych nazw subdomen, które będą nie mniej atrakcyjne od domeny głównej.

Co to jest konto e-mail?
Poczta elektroniczna, e-mail, jest najważniejszym sposobem komunikacji poprzez sieć Internet. Polega na przekazywaniu listów elektronicznych, czyli wiadomości tekstowych, dodatkowo opatrzonych adresem e-mail odbiorcy, nadawcy, a także dodatkowymi informacjami. Konto e-mail umożliwia bardzo szybką wymianę informacji między ludźmi z całego świata. Jest to niewątpliwie najpopularniejsza usługa internetowa i w obecnych czasach posiadanie własnego adresu mailowego (unikalny adres w sieci Internet) staje się rzeczą niezbędną.

Przez e-mail można wymieniać pocztę ze znajomymi, klientami, oddziałami firmy oraz z innymi firmami w kraju i na świecie. Wiele firm stosuje pocztę elektroniczną do wysyłania ofert, cenników, przyjmowania i składania zamówień oraz do przesyłania danych komputerowych różnych typów (dokumenty, graficzne, oprogramowanie itp.).

Aby skorzystać z tej usługi konieczne jest posiadanie swojego unikalnego adresu w sieci zwanego adresem mailowym. Twój adres poczty elektronicznej (e-mail) składać się będzie z nazwy Twojej skrzynki pocztowej + adres domeny dla jakiej skrzynka została założona lub adres serwera na którym się ona znajduje.

Czyli istnieją dwie możliwości założenia konta e-mail o nazwie np. kowalski:
1 jeżeli jesteś właścicielem domeny np: .firma.pl możesz w tej domenie założyć skrzynkę o nazwie kowalski wówczas Twój adres e-mail będzie wyglądał: kowalski@firma.pl.
2. Natomiast jeśli nie jesteś właścicielem domeny internetowej możesz założyć konto kowalski w nazwie jaką udostępnia wybrany przez ciebie prowider internetowy w przypadku wyboru naszej firmy Twój adres będzie wyglądał następująco: kowalski@iplus.com.pl

Do wysyłania oraz odbioru poczty elektronicznej służą odpowiednie programy pocztowe. O popularności kont e-mail decyduje szybkość przekazu wiadomości oraz niski koszt jej przesyłania. Nie bez znaczenia jest więc adres serwera na którym założysz swoje konto, gdyż będzie on nierozerwalnie związany z Twoim internetowym adresem. Wielu klientów decyduje się z tego względu na zakup serwera wirtualnego, aby ich adresy były łatwe do zapamiętania i jasno się z nimi kojarzyły. Każdy serwer wirtualny posiada nazwę domenową, którą sam możesz wybrać!

Co to jest alias i czym różni się od skrzynki pocztowej?
Alias jest nazwą zastępczą, zwykle krótka i charakterystyczna, reprezentująca inną nazwę. Aliasy w internecie najczęściej stosuje się w poczcie elektronicznej. Alias jest najczęściej określeniem alternatywnym adresu e-mail dla Twojej skrzynki, zaś skrzynka pocztowa (konto) to miejsce na serwerze na którym składowana jest poczta.

Jest kilka zalet posiadania aliasu pocztowego.
Do każdego konta użytkownik może dodać w zależności od wykupionej usługi od kilku do kilkudziesięciu równorzędnych aliasów, czyli osobnych nazw adresu e-mail.

Przede wszystkim w aliasach nie ma ograniczeń w ilości znaków (3-8), możesz więc posiadać jedno konto o nazwie: jan@firma.pl i alias: j.kowalski@firma.pl. Pisząc na jeden i drugi adres poczta dotrze do Twojego konta: jan@firma.pl

Kolejną zaletą może być oddzielenie nazw dla konta firmowego i osobistego. W ten sposób, nasz przykładowy użytkownik Jan Kowalski właściciel domeny firma.pl oraz skrzynki pocztowej (konta) o nazwie jan.firma.pl, może utworzyć dla swojego konta kilka nazw adresu, jak na przykład:

biuro@firma.pl – do kontaktu z Klientami, oraz wydruku na firmowych materiałach poligraficznych
oferta@firma.pl – aby na stronie www swojej firmy podać profesjonalnie brzmiący adres do kontaktu.
janek@firma.pl – aby podawać krótszy adres znajomym,

Poczta kierowana na każdy z tych adresów będzie zaś nieodmiennie kierowana na jedno i to samo konto: jan@firma.pl, z którego pan Jan może ją odbierać i czytać.

Podsumowując – jedna skrzynka pocztowa (jedno konto), może mieć wiele aliasów. Aliasów używamy, gdy chcemy by ktoś wysłał nam pocztę na naszą skrzynkę. Nazwy skrzynki (konta) używamy natomiast tylko w konfiguracji programu pocztowego, aby ten wiedział skąd dokładnie ma pobierać pocztę.

Na naszych serwerach użytkownicy mają możliwość w zależności od wykupionej usługi, tworzenia dowolnej ilości aliasów pocztowych wskazujących na posiadane konta pocztowe.

Konfiguracja, adresy serwerów DNS
Serwery nazw (DNS):
Primary DNS (podstawowy): piryt.iplus.com.pl IP : 194.110.77.151
Secondary (zapasowy): dns2.iplus.com.pl IP : 31.42.4.201

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.iplus.com.pl
Serwer poczty przychodzącej (POP3): pop3.iplus.com.pl

Serwer wymaga uwierzytelnienia.

Serwer obsługuje również protokół IMAP.

Co to jest adres IP?
Adres IP jest to unikalny adres w Internecie identyfikujący w sposób jednoznaczny podłączony do sieci komputer. Adres IP składa się z czterech liczb o wartościach 0-255, oddzielonych kropką (np. 194.42.43.10).
Co to jest serwer POP3?
Serwer POP3 to serwer poczty przychodzącej, który jest odpowiedzialny za obsługę wiadomości przesyłanych na serwer użytkownika. Jest to niezbędny parametr konfiguracji konta pocztowego w programach pocztowych.
Co to jest serwer SMTP?
Serwer SMTP to serwer poczty wychodzącej, który jest odpowiedzialny za obsługę wiadomości wysyłanych z konta e-mail użytkownika. Jest to niezbędny parametr konfiguracji konta pocztowego w programach pocztowych.
Czy na serwerach Internet Plus są tworzone regularne kopie bezpieczeństwa?
Tak. Kopia robiona jest codziennie. Dostęp do niej jest tylko za naszym pośrednictwem.
Co to jest filtr antyspamowy?
Filtr antyspamowy służy do zabezpieczenia skrzynki e-mail użytkownika przed napływem niepożądanej poczty (określanej jako 'spam’).
Czy na serwerze jest ochrona antywirusowa i antyspamowa?
Dla Państwa bezpieczeństwa sprawdzamy załączniki przesyłane do użytkowników naszych usług. Odrzucane są załączniki o rozszerzeniach wskazujących na możliwość zainfekowania przez wirusy. Przesyłki są również filtrowane pod kątem próbek najczęściej spotykanych wirusów. Baza danych próbek jest stale poszerzana i na bieżąco aktualizowana. W przypadku wykrycia niebezpiecznej przesyłki jest ona zwracana nadawcy z informacją, że korespondencja nie została doręczona ze względu na treść lub załącznik. Takiemu sprawdzeniu podlega również poczta wysyłana z Państwa kont.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych proponujemy Państwu zainstalowanie jednego z komercyjnych skanerów antywirusowych.

Również dużym utrudnieniem w korzystaniu z poczty elektronicznej jest tzw. spam, czyli masowo rozsyłana niechciana korespondencja, zawierająca najczęściej elektroniczne reklamy.

Posiadamy stale rozbudowywaną bazę adresową nadawców takiej korespondencji i w przypadku otrzymania przesyłki jest ona automatycznie przejmowana przez serwer.

Jeżeli wciąż otrzymują Państwo spamy i nie życzą sobie więcej otrzymywać przesyłek od jakiegoś konkretnego adresu, prosimy o kontakt z naszym Biurem wraz z załączeniem przykładowej niechcianej przesyłki, abyśmy mogli umieścić ten adres na liście zablokowanych adresów dla Państwa konta.

Co to jest SPAM i jak się przed nim bronić?
Pojęciem SPAM’u określa się rozesłanie dużej ilości kopii tej samej wiadomości do wielu użytkowników, którzy nie życzyli sobie otrzymania tej wiadomości. Niemniej liczba kopii nie jest tu wartością kluczową, bowiem każda niechciana, nie zamawiana wiadomość przesłana do użytkownika wbrew jego woli jest SPAM’em. Większość SPAM’u zawiera treści reklamowe, często dotyczące produktów o wątpliwej jakości, metod szybkiego zarabiania pieniędzy czy też wątpliwych prawnie usług. Jako nieuczciwa forma reklamy SPAM jest zakazany w Polsce prawnie (Dz. U. Nr 22, poz. 271, 2000 r.; Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r., Art. 16).

W przeciwieństwie do kosztów ponoszonych przez użytkowników będących jego celem koszta nadawcy SPAM’u są minimalne. Za dostarczenie niechcianej wiadomości, jej ściągnięcie i przeczytanie zapłacić musi odbiorca i jego operator, ponieważ odbieranie SPAM’u obciąża łącze odbiorcy i zubaża jego zasoby (w szczególności odebranie SPAM’u za pomocą modemu powoduje dodatkową opłatę za połączenie) a także dlatego, że na przykład cenny czas pracownika odpowiedzialnego za obsługę firmowej poczty strawiony zostaje na czytanie bezwartościowej informacji.

Z powodów powyższych SPAM jest zjawiskiem niepożądanym, uznawanym za działanie na szkodę Klienta i operatora oraz generalnie za działanie nieuczciwe. Żadna organizacja, niezależnie od treści rozsyłanych wiadomości, nie ma prawa do rozsyłania SPAM’u. Nadto pamiętaj też, że sam fakt opublikowania Twojego adresu w sieci (na stronach WWW, na grupach dyskusyjnych lub gdziekolwiek indziej) nie uprawnia nikogo do wysyłania na ten adres niechcianych wiadomości. Jeśli otrzymałeś wiadomość będącą według powyższych definicji SPAM’em prosimy zgłoś ten przypadek odpowiedniej organizacji wraz z opisem i nagłówkami wiadomości. Jest to jedyna metoda walki z nieuczciwym wykorzystywaniem sieci.

Przypadki SPAM’u należy wysyłać na odpowiedni adres e-mail operatora, z którego sieci SPAM został rozesłany. Informacje te znaleźć można we wspomnianych nagłówkach poczty. Przyjęte jest zgłaszanie przypadków SPAM’u na specjalne, dedykowane adresy e-mail. Jeśli jesteś naszym klientem i masz wątpliwości gdzie zgłosić nadużycie zwróć się do nas na adres spam@iplus.com.pl i opisz problem – pomożemy skierować skargę we właściwe miejsce.

Co to znaczy, że moje konto jest chronione przed SPAM'em?
Konta Klientów Internet Plus są chronione przed możliwie dużą częścią niechcianej poczty jaka potencjalnie mogła by na nie trafić. Niestety nie jest oczywiście możliwe zablokowanie każdej niechcianej przesyłki, bowiem wymagałoby to analizowania treści każdej przychodzącej wiadomości. W celu uchronienia naszych Klientów przed zaśmiecaniem ich skrzynek pocztowych bezużytecznymi informacjami nasze serwery korzystają z baz danych zawierających listy serwerów skompromitowanych wysyłaniem SPAM’u lub otwartą konfiguracją (brak zabezpieczeń serwera typu Open Relay) potencjalnie umożliwiającą taki proceder. Bazy te aktualizowane są na bieżąco i stanowią najlepszą dostępną metodę ochrony przed SPAM’em.

Dodatkowo nasi administratorzy tworzą własne listy filtrów jako reakcję na SPAM wysłany konkretnie do naszych użytkowników, w szczególności w oparciu o zgłoszenia nadużyć wysyłane na adres spam@iplus.com.pl

Nasi Klienci na własną odpowiedzialność, w każdej chwili mogą zażyczyć sobie zdjęcia ochrony antyspamowej z konkretnego swojego.

Co to jest autoresponder?
Autoresponder jest rodzajem automatycznie generowanej wiadomości poczty elektronicznej. Mechanizm działania autorespondera jest prosty – na każdą wiadomość e-mail przesłaną na konto, na którym usługa jest uruchomiona, wysyłana jest odpowiedź zawierająca przygotowaną wcześniej treść.

Autoresponder najczęściej wykorzystywany jest w sytuacji, gdy użytkownik skrzynki planuje dłuższy okres, w którym nie będzie mógł czytać swojej poczty (na przykład na urlopie). Wtedy na każdy e-mail przesłany do jego skrzynki serwer może odpowiadać informacją o okresie w jakim poczta nie będzie przeglądana, gdzie zwracać się w sprawach pilnych itp. Oczywiście istnieje też wiele innych zastosowań tej usługi.

Skrzynkę z uruchomionym autoresponderem można skonfigurować tak, aby wiadomości na nią trafiające były (poza wygenerowaniem odpowiedzi) zapisywane, kasowane, przekazywane dalej lub też przekazywane dalej z pozostawieniem kopii na skrzynce.

Dlaczego nie działa mi autoresponder?
Standardowy autoresponder powiadamia raz danym tekstem określonego nadawcę. Jesteśmy w stanie na życzenie Klienta ustawić ręcznie autoresponder który będzie odsyłał informację zwrotną za każdym razem.
Co to jest PHP?
PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzenia możliwości języka HTML. Język ten jest bardzo rozbudowany i obecnie oferuje takie cechy jak obsługa sesji, dynamiczne tworzenie rysunków czy obsługa wielu rodzajów baz danych.
Czym jest transfer?
Transfer miesięczny to całkowita ilość danych jaka może być przesłana w ciągu miesiąca z i do sieci Internet.
WWW
Strona WWW, witryna internetowa (angielskie WWW page) jest dokumentem hipertekstowym (lub nawet hipermedialnym) opracowany w HTML lub napisanym w języku PHP, udostępnionym na widok publiczny w sieci Internet za pomocą usługi WWW w celach informacyjnych, handlowych, propagandowych itp.; sieciowa wizytówka firm lub poszczególnych osób. Umożliwia:

przedstawienie profilu działalności Firmy
dwustronny kontakt z dowolną liczbą klientów na całym świecie,
multimedialną reklamę firmy za bardzo małe koszty,
błyskawiczną informację klientów o nowościach, cenach, promocjach firmy,
szybką modyfikację oferty handlowej,
łatwe dotarcie do klientów.
Posiadanie strony WWW staje się często sprawą prestiżu firmy. Potencjalni Klienci coraz częściej wykorzystują Internet do wyszukiwania interesujących ich informacji! WWW – To obecnie najdynamiczniej rozwijająca się gałąź reklamy.

Korzystanie z usług WWW to optymalne wykorzystanie środków finansowych. Moduły reklamowe na często odwiedzanych stronach to zwielokrotnienie skuteczności oddziaływania serwisu WWW, to połączenie neonu, billboardu i transparentu.

Czym są protokół FTP i klient FTP?
FTP to skrót od anglojęzycznej nazwy File Transfer Protocol czyli Protokół Transmisji Plików. Jest to standard przekazywania danych zrozumiały dla serwerów (w tym serwerów WWW) protokół umożliwiający przesyłanie plików poprzez sieć Internet. Za pomocą tego protokołu możliwe jest umieszczanie plików na kontach znajdujących się na serwerach WWW. Aby możliwe było przesyłanie plików za pomocą tego protokołu, jeden komputer musi pełnić rolę serwera FTP. Teraz na drugim użytkownik może uruchomić program klienta FTP, za pomocą którego loguje się do serwera. Teraz możliwe jest już przesyłanie plików w dwie strony. Użytkownik nie zawsze jednak ma dostęp do wszystkich plików na serwerze, zależy to od uprawnień, jakie mu przysługują w ramach wykupionej usługi. Aby wykorzystać ten rodzaj transmisji ze standardowego komputera PC niezbędne jest uruchomienie na nim tzw. klienta FTP.

Klient FTP to specjalny program posługujący się protokołem FTP, dzięki któremu możesz wysyłać pliki ze swojego dysku twardego na serwer WWW i odwrotnie. Każdy system operacyjny z rodziny Windows posiada prostego klienta FTP uruchamianego z linii komend. Niemniej jest to aplikacja czysto tekstowa i niezbyt wygodna w użyciu. Dlatego istnieje wiele zarówno komercyjnych jak i darmowych programów FTP obsługujących transmisję w tym protokole za pomocą interfejsu graficznego.

FTP, File Transfer Protocol, Za pomocą konta FTP możemy łatwo wprowadzać informacje na swojej stronie www. Dzięki tej usłudze masz dostęp do swoich zasobów 24 godziny na dobę bez pomocy Administratora czy fachowca. Pozwala na kopiowanie plików, kasowanie starych czy zmienianie nazw. Sam w bajecznie prosty sposób możesz zakładać kolejne strony dla znajomych czy swoich Klientów.

Nie mogę się zalogować na ftp
Proszę sprawdzić ustawienia ftp czy host to ftp.iplus.com.pl oraz czy nazwa konta i hasło są poprawne.
Jak się dostać na serwer ftp gdy nie mam żadnego specjalnego oprogramowania?
W przeglądarce np. Internet Explorer należy wpisać ftp://moje_konto@ftp.iplus.com.pl. W miejsce moje_konto trzeba podać nazwę własnego konta. Następnie pojawi się okienko gdzie trzeba wpisać hasło. Kopiowanie na serwer w ten sposób odbywa się przez przeciąganie myszką plików z okienka do okienka, a ściąganie z serwera wymaga kliknięcia na plik prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji „Kopiuj do katalogu”
Lista dyskusyjna
To automat do rozsyłania poczty. Może być przydatny na kilka sposobów. Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, możesz założyć własną listę dyskusyjną, tworzysz plik z adresami mailowymi i przypisujesz mu adres E-mail.

Wysyłając maila pod ten adres, zostanie on rozesłany automatycznie pod wszystkie adresy w nim wpisane.

Jeśli masz wielu Klientów korzystających w poczty elektronicznej, możesz sobie ich wpisać do pliku i ofertę wysyłasz tylko pod jeden adres mailowy.

Krótka informacja o Internet Plus, rodzaj świadczonych usług, łącza.
Jako firma internetowa oferujemy kompleksowe przygotowanie stron internetowych (zgodnie z życzeniem i oczekiwaniami Klienta), od wykonania projektu przez wykupienie domeny do umieszczenia gotowej witryny na naszym serwerze. Specjalizujemy się w systemach redakcji dynamicznych witryn internetowych, w zagadnieniach bezpieczeństwa danych i sieci komputerowych. Ze swojej strony oferujemy między innymi szybkie i na dzień dzisiejszy najlepsze w rejonie byłego województwa częstochowskiego łącze naszego serwera z siecią szkieletową, jako jedno z nielicznych posiadające zwiększone pasmo gwarantowanego dostępu CIR, skrzynki pocztowe, które nie posiadają ograniczeń wielkościowych, a parametry spełniają wymogi kont przesyłania danych do ZUS-u. Oferujemy pełną gamę wysokiej jakości, nowoczesnych i bezpiecznych usług internetowych przystosowanych do indywidualnych wymagań tych, którzy postanowią nam zaufać i dołączą do grona naszych zadowolonych Klientów.
Czy mogę zainstalować na waszym serwerze własną domenę?
Oczywiście, na serwerze wirtualnym Internet Plus można zainstalować jedną lub nawet kilka domen własnych użytkownika. Proponujemy pomoc i pośrednictwo w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją domen zarówno krajowych jak i zagranicznych. Za przeniesienie oraz rejestrację domen nie pobieramy opłat dodatkowych.
Formy płatności za usługi
Do każdej zamówionej usługi wystawiana jest faktura pro-forma, która jest przesyłana do Klienta pocztą tradycyjną. Dokument ten ma jedynie charakter informacyjny i zawiera przedmiot płatności, dane opłacanej usługi oraz numer naszego konta.

Faktury pro-forma posiadają 14-dniowy okres płatności i dopiero po dokonaniu wpłaty wystawiana jest właściwa faktura VAT. Na życzenie użytkownika istnieje możliwość wystawienia od razu faktury VAT.

Istnieje kilka możliwości opłacenia naszych usług:

– przelew (poczta, bank), W razie dokonywania przelewu na poczcie, prosimy o przesłanie nam potwierdzenia wpłaty (faksem lub poprzez e-mail z wskanowanym odcinkiem wpłaty) – zapobiegnie to opóźnieniom wynikającym z dłuższej w tym przypadku realizacji zlecenia.

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta: Aleja Armii Krajowej 1/3, Częstochowa.

Ostatnie rozwiązanie gwarantuje natychmiastowe wystawienie faktury VAT i uruchomienie bądź przedłużenie opłacanej usługi.

W przypadku nieopłacenia usługi zostanie ona automatycznie zablokowana po 14 dniach od dnia, do którego została opłacona.
Przy dokonywaniu płatności należy pamiętać, aby zaznaczyć numer klienta i usługi lub numer faktury pro-forma, której płatność dotyczy.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszym Biurem – telefonicznie (34/ 36 10 934) lub poprzez e-mail.

Zmiana klasy usługi
Istnieje możliwość zmiany klasy usługi z posiadanej na inną, bardziej zaawansowaną. Zmiana taka ma bardzo prosty przebieg. Wystarczy zgłosić ten fakt w naszym Biurze, a wówczas zostanie utworzone Państwu nowe konto w posiadanej już domenie.

Po założeniu usługi procedurami przeniesienia poczty i stron WWW oraz przepięcia domeny zajmuje się Biuro we współpracy z naszymi administratorami.

Aplet
Krótki program napisany w języku Java, przeznaczony do zamieszczenia na stronach WWW. Programy takie rozpoznawane i interpretowane są przez przeglądarki internetowe. Wykonując określone zadania, najczęściej służą do ubarwienia i urozmaicenia witryn internetowych.
Backup
Inaczej archiwizacja (nie mylić z pakowaniem, czyli kompresją danych) – polega na tworzeniu zapasowych kopii danych na wypadek awarii czy utraty danych. Backup sporządzany jest zazwyczaj na zewnętrznych nośnikach pamięci masowej (taśmy magnetyczne, płyty CD-R itp.)
Host
W systemach wielodostępnych (Unix, Linux) oznacza centralny komputer, na którym uruchamiane są wszystkie programy przez użytkowników pracujących na stacjach lokalnych (terminalach).
Internet
Ogólnoświatowa sieć komputerowa pozwalająca na dostęp do praktycznie nieograniczonej ilości danych, zawartych na komputerach podpiętych do Sieci.
Intranet
Sieć w obrębie firmy, działająca na zasadach Internetu.
FAQ
Zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami na nie.
Poczta przez www
To możliwość sprawdzenia poczty bez konieczności posiadania programu pocztowego, czyli konto mailowe jest obsługiwane z poziomu przeglądarki internetowej.
Lan
Sieć lokalna obejmująca określony obszar np. pomieszczenie, biuro lub budynek.
Co to jest konto shellowe?
Konto shellowe umożliwia zalogowanie się użytkownika do systemu za pomocą połączenia typu telnet bądź też SSH (szyfrowane połączenie typu telnet). Konto Shellowe służy do uruchamiania rożnych programów na serwerze z poziomu konsoli (wiersza poleceń).
Co to jest FIREWALL?
Firewall jest aplikacją , która monitoruje i filtruje ruch w sieci . Umożliwia kontrolę nad przesyłanymi danymi oraz chroni przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Firewall ma możliwość blokowania przychodzących danych ze względu na protokół, port lub adres IP.
Co to jest PERL?
Perl to z praktyczny, interpretowany język programowania przeznaczony przede wszystkim do wykonywania różnych zadań systemowych m.in. przeszukiwania plików tekstowych, pobierania z nich informacji i generowania komunikatów na ich podstawie. Jest wykorzystywany do pisania skryptów CGI.
Co to jest SSI?
SSI to technologia umożliwiająca automatyczne generowanie stron. Dzięki SSI istnieje możliwość łączenia stron składających się fizycznie z wielu plików (np. stały nagłówek dołączany do często zmieniającej się treści), wyświetlania aktualnej daty i godziny, czasu ostatniej modyfikacji zadanego pliku, czy też wykonywania programów umieszczonych na serwerze.
Co to jest SSL?
SSL (Secure Socket Layer) to oprogramowanie działające na serwerze, które wykorzystuje protokoły szyfrujące. Pozwala na bezpieczną wymianę informacji pomiędzy serwerem a komputerem, eliminując możliwość dostępu do nich przez osoby postronne. Przykładem może być podawanie loginu i hasła podczas logowania się na serwer pocztowy. Jeśli dane te nie będą przesłane bezpiecznym protokołem, ryzyko ich przechwycenia znacznie wzrośnie.

W przeglądarkach internetowych (np. Internet Explorer) informacja o wykorzystywaniu przez witrynę protokołu SSL jest widoczna na dolnym pasku przeglądarki w postaci zamkniętej kłódki. Dodatkowo w pasku adresu pojawia się przedrostek https.

Co to jest ASP?
ASP (Active Server Pages) jest technologią firmy Microsoft służącą do tworzenia dynamicznych aplikacji WWW działających po stronie serwera. Dzięki tej technologii można m.in. tworzyć serwisy WWW z automatycznie zmieniającą się zawartością.
Co to jest autoryzacja SMTP?
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom kont pocztowych na serwerach ALPANET dostępna jest usługa autoryzacji użytkownika przez serwer poczty wychodzącej (SMTP). Wprowadzenie tej usługi ma na celu uniemożliwienie wysyłania poczty z konta użytkownika przez osoby nieuprawione.

Aby poprawnie skonfigurować programy pocztowe należy uwzględnić, iż serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia. Informacje dotyczące szczegółów konfiguracji poszczególnych programów pocztowych.

Co to jest port ETHERNET?
Port Ethernet umożliwia podłączenie serwera do ethernet, sieci komputerowej o topologii magistrali, definiującej jednoznacznie standard sprzętu, okablowania i sposobu komunikowania się dla sieci lokalnych LAN.
Co to jest PYTHON?
Python jest językiem skryptowym programowania obiektowego, zawierającym cechy tradycyjnych języków np. C++, JAVA oraz użyteczność skryptów. Z jego pomocą można wygodnie tworzyć własne skrypty CGI.
Co to jest TCL?
TCL jest skryptowym językiem programowania dostarczanym wraz z wieloma dystrybucjami systemu Linux. Służy m.in. do projektowania skryptów CGI.
Co to jest aplikacja binarna?
Aplikacja binarna to program napisany np. w języku C czy C++ wymagający skompilowania (w odróżnieniu od skryptów, które nie wymagają kompilacji).
Co to jest CGI?
CGI (Common Gateway Interface) to sposób komunikacji pomiędzy serwerem WWW a programem który ma dostarczać lub pracować z danymi użytkownika. CGI pozwala na stosowanie praktycznie dowolnego języka programowania w aplikacjach sieciowych.
Co to jest WAP?
WAP (Wireless Application Protocol) to protokół umożliwiający korzystanie z zasobów sieci Internet przez urządzenia bezprzewodowe m.in. telefony komórkowe.
Co to jest SSH?
SSH jest protokołem służącym do bezpiecznego połączenia typu telnet, który koduje transmitowane dane. Zwiększa to znacznie bezpieczeństwo przesyłanych informacji.
Jak zmienić prowidera na firmę Internet Plus?
Do Państwa dyspozycji oddajemy naszych konsultantów, którzy telefonicznie, e-mailem bądź za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące aktualnej oferty usług hostingowych świadczonych przez iplus.com.pl,. Właściwe numery telefonów oraz adresy email znajdą Państwo tutaj.
Kontakt techniczny
Nazwa instytucji: Internet Plus s.c.
Adres: 42-202 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 1/3
Telefon: (34) 366 88 22
E-mail: biuro@iplus.com.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - (BIP)
To urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Co to jest bezpłatny okres testowy?
Bezpłatny okres testowy to usługa udostępniana potencjalnym Klientom Internet Plus, pozwalająca na lepsze poznanie i praktyczne przetestowanie proponowanych rozwiązań. W ciągu 14 dni można sprawdzić jakość pracy serwera. W okresie testowym serwer posiada pełną funkcjonalność.
Co to jest pojemność serwera?
Pojemność serwera jest to fizyczna wielkość miejsca na dysku twardym przeznaczona na przechowywanie stron WWW, baz danych, skryptów itp. z wyłączeniem poczty elektronicznej (e-mail).

Klasyczne, statyczne strony WWW prezentujące firmę i jej produkty zajmują zwykle niewiele miejsca, zazwyczaj około 5MB. Jeśli jednak planują Państwo rozbudowaną stronę z wieloma zdjęciami, plikami np. dokumentacji technicznej produktów, a zwłaszcza jeśli strona ma być dynamiczna, korzystająca z baz danych, wówczas warto wybrać większą pojemność.

W ofercie firmy Internet Plus mają Państwo do dyspozycji nawet do 300 MB pojemności serwera.

Co to są statystyki serwera?
Oferowane przez naszą firmę statystyki serwera są tabelaryczną i graficzną prezentacją ruchu jaki wygenerowali internauci na serwerze. Statystyki obejmują: ilość wszystkich odwołań, odwołania z podziałem na serwery wywołujące, z podziałem na kraje, ilość pobranych danych, ilość odwołań w miesiącu, tygodniu, statystyki godzinowe, itp.
Konfiguracja kont pocztowych

Nazwa użytkownika w ustawieniach zaawansowanych serwera to PEŁNY ADRES KONTA POCZTOWEGO.

 • Serwer poczty przychodzącej (POP3): pop3.iplus.COM.pl
  Port 110 (bez szyfrowania) 995 (TLS/STARTTLS)
 • Serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.iplus.COM.pl
  Port 143 (bez szyfrowania) 993 (TLS/STARTTLS)
 • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.iplus.COM.pl
  Port 25 (bez szyfrowania) 587 (TLS/STARTTLS)
  Serwer wymaga uwierzytelnienia!

https://poczta.iplus.com.pl/admin/users/login.php

Wszystkie pozostałe opcje konfiguracyjne pozostają bez zmian.

W przypadku posiadanego programu pocztowego innego niż zawarte w przygotowanym pliku pomocy prosimy kierować pytania do administratora.