Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Zasady bezpiecznego korzystania z usług INTERNET PLUS

1. Wszystkie pliki udostępniane przez użytkownika przed wysłaniem na serwery zarządzane przez Internet Plus s.c. muszą być przetestowane przez użytkownika oprogramowaniem antywirusowym.
2. Zabronione jest celowe opracowywanie, generowanie, uruchamianie lub próby wprowadzania kodów komputerowych, które:
– służą do omijania lub przełamywania zabezpieczeń i praw dostępu,
– mają zdolność uszkadzania plików systemowych, dostępnego oprogramowania lub plików innych użytkowników, -powodowałyby zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych INTERNET PLUS
3. Jakiekolwiek wykorzystanie systemów informatycznych do działań niezgodnych z prawem lub takich, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub łamiące prawo Rzeczypospolitej Polskiej, jest stanowczo zabronione.
4. Wychodzące z serwerów INTERNET PLUS i przychodzące do nich wiadomości e-mail są skanowane pod kątem obecności wirusów.

Dostęp do zasobów teleinformatycznych INTERNET PLUS

1. Wyłącznie uprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do systemów teleinformatycznych INTERNET PLUS
2. Użytkownik może mieć dostęp jedynie do zasobów, które są jego własnością.
3. Wszyscy użytkownicy systemów teleinformatycznych INTERNET PLUS muszą stosować hasła zgodnie z zasadami:
– dostęp do usług przypisanych użytkownikowi w INTERNET PLUS jest chroniony hasłem o minimalnej długości 5 znaków, zawierającym małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,
– użytkownik powinien stosować hasła trudne do odgadnięcia. Hasło nie powinno być związane z życiem zawodowym lub osobistym danej osoby, słowem ze słownika w żadnym popularnym języku, nazwą geograficzną, terminem technicznym lub określeniem potocznym, sekwencją kolejnych znaków na klawiaturze.
4. Niezależnie od sytuacji indywidualne hasło użytkownika jest znane wyłącznie jemu. W związku z powyższym użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte przy wykorzystaniu jego hasła.
5. Tożsamość każdego użytkownika systemów teleinformatycznych INTERNET PLUS jest jednoznacznie określona i sprawdzona przed rozpoczęciem pracy (uwierzytelnienie).
6. Bez względu na okoliczności hasła nie wolno ujawniać. W szczególności nie należy go ujawniać przez telefon lub pocztę elektroniczną osobom, które mogą podawać się za pracowników pomocy technicznej INTERNET PLUS
7. Jeśli istnieje podejrzenie, że hasło zostało ujawnione, należy je natychmiast zmienić i powiadomić administrację INTERNET PLUS
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zasobów teleinformatycznych INTERNET PLUS przy wykorzystaniu jego hasła do momentu powiadomienia administracji o ujawnieniu hasła

Działania administracji INTERNET PLUS

1. Obsługa informatyczna regularnie przegląda logi systemowe w poszukiwaniu zdarzeń mogących wskazywać na próby niewłaściwego wykorzystania systemu lub jego wadliwego działania.
2. Obsługa informatyczna regularnie przegląda logi systemowe w poszukiwaniu niestandardowych zapisów świadczących o próbach nieautoryzowanych działań.
3. Każda osoba ma obowiązek informowania administracji INTERNET PLUS o zauważonych potencjalnych lukach w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownik nie ma prawa testować, omijać lub przełamywać zabezpieczeń systemów teleinformatycznych INTERNET PLUS

Zgłaszanie przypadków naruszenia polityki bezpieczeństwa

1. Przypadki naruszenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych powinny być natychmiast zgłaszane obsłudze informatycznej INTERNET PLUS
2. Użytkownik nie powinien usuwać śladów i skutków zaistniałych incydentów.
3. Po zgłoszeniu incydentu INTERNET PLUS podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji, takie jak:
– zablokowanie dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej użytkownikowi, którego dotyczyło zgłoszenie,
– blokada dostępu do udostępnionych przez użytkownika zasobów,
– szczegółowe monitorowanie ruchu od użytkownika i do niego

Kopia bezpieczeństwa

Dane na serwerach INTERNET PLUS podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup). W szczególności dostępne są kopie zapasowe serwisów WWW oraz poczty elektronicznej z ostatnich kilku dni. Umożliwia to szybkie odtworzenie zmodyfikowanego lub skasowanego zbioru. Pamiętaj, że archiwizacja prowadzona jest w sposób punktowy o określonych porach. Jeżeli list pojawił się na naszym serwerze pomiędzy dwoma sesjami backupu i został z niego usunięty (np. przez pobierający go program pocztowy) jego odzyskanie będzie niemożliwe.

Autoryzacja poczty wysłanej (SMTP)

Na serwerach pocztowych INTRENET PLUS obowiązuje obligatoryjna dla wszystkich autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP). Uniemożliwia to podszycie się pod Ciebie i wysłanie przez nasze serwery listu z Twoim adresem jako nadawcy przez nasze serwery. Autoryzacja SMTP nie zabezpiecza przed możliwością wysłania listu z Twoim adresem e-mail jako nadawcy poprzez inne serwery pocztowe. Chociaż wielu administratorów zabezpiecza swoje serwery przed brakiem autoryzacji, wciąż w Internecie funkcjonuje wiele komputerów, które nie są odporne na tego typu nadużycia. Wykorzystują to przede wszystkim rozmaite robaki-wirusy.

Polityka antyspamowa

INTERNET PLUS nie zezwala na wykorzystywanie swojej infrastruktury technicznej do przesyłania niezamówionych wiadomości e-mail o charakterze masowym. Zabrania się przesyłania listów, których nagłówki są niepoprawnie skonfigurowane lub sfałszowane w celu ukrycia źródła pochodzenia listu. Nie zezwalamy także na przekazywanie wiadomości z innych systemów teleinformatycznych do naszej sieci bez zgody ich właściciela. Nasza firma zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich dostępnych zabezpieczeń chroniących systemy INTERNET PLUS innych dostawców przed przesyłaniem za ich pośrednictwem niepożądanej korespondencji e-mail. Korzystanie z usługi Pełnomocnictwa (wykorzystanie nagłówków FROM oraz SENDER w celu wysłania wiadomości w imieniu innej osoby) możliwe jest tylko w przypadku posiadania pisemnego pełnomocnictwa dostępnego na każde żądanie administratorów INTERNET PLUS. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie systemów INTERNET PLUS do rozpowszechniania informacji oraz załączników niezgodnych z aktualnie obowiązującym prawem oraz polityką antyspamową.

Niektóre ze stosowanych przez nas technik to:
– Odrzucanie wiadomości pochodzących z adresów e-mail bądź adresów IP, z których wpłynęły zweryfikowane przez administrację niechciane wiadomości,
– Blokowanie kont oraz wyciągnięcie prawnych konsekwencji wobec użytkowników INTERNET PLUS naruszających niniejszą politykę antyspamową,
– Odrzucenie połączeń z innych komputerów nie posiadających poprawnie skonfigurowanych rekordów DNS lub ReverseDNS,
– Odrzucanie wiadomości wysyłanych przez serwery nie posiadające odpowiednich uprawnień umieszczonych w rekordach SPF,
– Odrzucenie jakichkolwiek połączeń z adresów IP umieszczonych na listach RBL udostępnianych przez organizacje antyspamowe,
– Odrzucenie przesyłek oznaczonych przez nasze filtry antyspamowe jako SPAM,
– Odrzucenie przesyłek zawierających niebezpieczne załączniki (wirusy oraz pliki wykonywalne EXE, BAT, CMD itp.),
– Jeśli wymagane jest wysłanie ww. plików, należy je skompresować przy pomocy odpowiedniego programu.
– Opóźnianie odbioru wiadomości z serwera docelowego (tzw. GreyLista),
– Blokowanie przesyłek mających znamiona masowej korespondencji e-mail.
– W przypadku każdorazowej chęci wysyłki wiadomości do użytkowników, którzy wyrazili taką zgodę, należy skontaktować się z administracją INTERNET PLUS poprzez dział Biuro Obsługi Klienta i przedstawić treść wiadomości oraz listę użytkowników, do których zostanie ona wysłana. Po pozytywnej weryfikacji INTERNET PLUS udzieli wtedy jednorazowej zgody na wysyłkę takiej wiadomości z pominięciem systemu antyspamowego. Reklamacje dotyczące działania filtrów antyspamowych Internet Plus s.c. prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@iplus.com.pl Informacje o nadużyciach ze strony naszych użytkowników prosimy wysyłać na adres: biuro@iplus.com.pl, koniecznie dołączając kopię wiadomości wraz z nagłówkami.

Polityka obsługi „cookies” (ciasteczek) w serwisie www.iplus.com.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies . Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu , inne mają ułatwić naszym użytkownikom korzystanie z serwisu bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość naszych witryn.

Czym są pliki cookies?  Kliknij: http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci.

Pliki cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
• w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
• “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
• “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
• “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszego serwisu,
• “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
• “społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się w naszym serwisie ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp.

Wyłączenie obsługi plików cookies

Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” – trwałe czy też związane z sesją -możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności. Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:
• przeglądarka Opera: kliknij tutaj
• przeglądarka Firefox: kliknij tutaj
• przeglądarka Chrome: kliknij tutaj
• przeglądarka Internet Explorer: kliknij tutaj
• Przeglądarka Safari: kliknij tutaj