Szanowni Państwo chcieliśmy poinformować, że wszystkie strony jednostek administracyjnych i rządowych powinny spełniać minimalne wymagania ustawy WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów, chcieliśmy poinformować odnośnie dostosowania stron wymogów, które znajdują się w obrębie sektora publicznego, zgodnie z ustawą o Dostępności Cyfrowej WCAG 2.1. oraz wymogów dostosowania stron, które znajdują się w obrębcie sektora publicznego. Zgodnie z ustawą o Dostępności Cyfrowej WCAG 2.1. oraz zastosowania wytycznych ułatwiających korzystanie ze stron internetowych dla osób cierpiących na dysfunkcję werbalne oraz dla słabowidzących.


ART. 12 PKT 7 USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych PODMIOTÓW PUBLICZNYCH (DZ. U. POZ. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności, oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej ZOBOWIĄZUJE W ART. 10 PODMIOTY PUBLICZNE DO SPORZĄDZANIA I PUBLIKOWANIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się, przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Ponadto ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. WPROWADZA OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA NA STRONACH WWW DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI. Określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych oraz jego zasady. Opisuje procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.

Chętnie pomożemy w dostosowaniu Państwa stron internetowych pod wymogi ustawy WCAG 2.1. i przeprowadzimy szczegółową analizę pod kątek wytycznych ustawy. Zajmujemy się kompleksowo obsługą klientów w zakresie aktualizacji, oraz bieżącym dopasowaniem kodu stron do stawianych wymogów. Przeprowadzimy dla Państwa szczegółową analizę oraz ocenę możliwości wprowadzenia poprawek dla Państwa strony internetowej zgodnie z WCAG 2.1.

Zgodnie z informacją, którą otrzymali Państwo od jednostek nadzorujących, deklarujemy chęć współpracy w zakresie dostosowania strony internetowej pod obecne standardy cyfrowe WCAG2.1, aby ułatwić korzystanie oraz zapewnić bezpieczeństwo w zakresie percepcji, funkcjonalności, zrozumiałości oraz rzetelności dla osób słabowidzących.