Opis projektu

Dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej mamy przejmność realizować kilka projektów na wielu płaszczyznach.

Dla Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS przygotowaliśmy system rejestracji zawodników siatkówki plażowej o nazwie beach.pzps.pl, który ma na celu usystematyzowanie danych o zawodnikach, jak również możliwość przypisania zawodnika do wybranego turnieju.  Strona jest również bazą danych wszystkich zawodów w siatkówce plażowej organizowanych przez PZPS, bazą danych obiektów sportowych, oraz prowadzi historię i przebieg kariery zawodników. Program swoją pomocą służy również przygotowaniu nominacji sędziowskich.

Na prośbę wydziału przygotowaliśmy także licencję sędziego siatkówki plażowej w formie plastikowej.

Wydział Sędziowski Polskiego Związku Piłki Siatkowej zlecił naszej firmie integrację systemu obsad sędziowskich ze stroną internetową www.sedziowie.pzps.pl, przygotowanie layoutu strony oraz instalację
wybranych modułów na stronie internetowej.

Jednym z długofalowych projektów jakie prowadzimy dla PZPS jest obsługa systemu informatycznego BVIS. Beach Volleyball Information System – to system, który odpowiada za politykę informacyjną zawodów oraz działanie infrastruktury teleinformatycznej podczas zawodów rangi światowej. Od blisko 10 lat obsługujemy w tym zakresie największe zawody właśnie rangi światowej.

Z mniejszych projektów które prowadzimy dla PZPS to prace konfiguracyjne w zakresie stron internetowych, projekty graficzne, jak również usługi doradcze.