Opis projektu

Pragniemy oznajmić Państwu, że we współpracy ze Śląską Federacją Sportu przygotowaliśmy kompletną obsługę dwóch eventów, które rozpoczęły i zakończyły Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich – Ślaskie 2018.

Z ogromną przyjemnością przygotowaliśmy scenariusz gali otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Śląskie 2018 w sali Międzynarodowego Centrum Kultury w Katowicach.  Zajęliśmy się także przygotowaniem reżyserii zdarzeń na gali otwarcia OOM w Katowicach. Na naszych barkach spoczywał również obowiązek nadzorowania prób technicznych.
Byliśmy odpowiedzialni za koordynację i współpracę z artystami. Jesteśmy dumni, że prowadzenie gali otwarcia OOM zostało powierzone w ręce szefa naszej firmy Rafała Pośpiech i Pani Agaty Stychno.

Przygotowaliśmy filmy i animacje logotypu OOM. Zamieszczone na systemie informacyjnym filmy i animacje plakatu imprezy /monitorach w MCK w Katowicach/ są naszą zasługą.
Wykonaliśmy animacje będące tłem dla filmów reklamujących województwo śląskie.  Pamiątkowy film (slideshow) podsumowujący zmagania młodych sportowców został także przez nas wykonany. Przygotowaliśmy profesjonalny scenariusz zamknięcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Śląskie 2018 w sali Hotelu Angelo. Zajęliśmy się także przygotowaniem scenariusza gali zamknięcia i poprowadziliśmy galę zamknięcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Serdecznie dziękujemy za powierzone nam zaufanie Panu Krzysztofowi Koniuszowi – Prezesowi Śląskiej Federacji Sportu. To wielki zaszczyt pracować dla tak silnej federacji, która perfekcyjnie przygotowała tegoroczną olimpiadę. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego pięknego projektu. W pamięci naszej pozostaną nam godziny spędzone na wspólnych spotkaniach roboczych, próbach i przygotowaniu tego projektu. Zwieńczeniem naszej wspólnej pracy było spotkanie z Panem Janem Widerą – Ministrem Sportu i Turystyki, Panem Wojciech Saługą – Marszałkiem Województwa Śląskiego, Władzami Miasta Katowice i wieloma wspaniałymi osobami zaproszonymi na obie ceremonie.

Zobacz więcej na: http://www.oomslask2018.pl

Zespół Internet Plus i www.twojplus.pl