Opis projektu

szkoły ling 2

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z naszych najnowszych realizacji, dotyczącej Prywatnych Szkół Lingwistycznych – dla gimnazjum i dla podstawówki. Głównymi założeniami szkoły jest zapewnienie dzieciom nowoczesnego i rozszerzonego nauczania języków obcych – począwszy już od klasy „0”, wysokiego poziomu nauczania wszystkich przedmiotów, możliwości rozwijania zainteresowań i kształtowania osobowości, 8-godzinnej opieki.

Rdzeniem projektu strony jest jego kolorystyka. Naszym celem w doborze kolorów były pozytywne konotacje zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych. Specyficzny wymiar tego projektu polega na przejrzystości i czytelności strony. Intuicyjna nawigacja pozwala rodzicom odnaleźć wszystkie informacje, których szukają. Wydzielone segmenty jasno grupują treści znajdujące się w menu. Panel administracyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby administrator w intuicyjny sposób wprowadzał treści i nimi zarządzał. Projekt z pewnością wyróżnia się spośród innych stron prezentujących placówki oświaty poprzez nowoczesny dizajn, co z pewnością pozytywnie wpływa na wizerunek zarówno szkoły jak i kadry zarządzającej.

Dodatkowo zrealizowaliśmy projekt tabliczek przy-drzwiowych, którego kolorystyka w pełni współgra z identyfikacją dwóch barw: niebieskiej i pomarańczowej, zastosowaną wcześniej na stronie internetowej szkoły. Do projektu wykorzystaliśmy prostą ikonografię. Ważną rolę odegrało również nazewnictwo, do którego zaimplementowaliśmy białą czcionkę, dającą łatwość informacyjną.